• Λεπτομέρειες
 • Πρόγραμμα
 • Περιλαμβάνονται
 • Δεν περιλαμβάνονται
 • Κράτηση

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες..

ΤΗΝΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Διήμερη | 13-14/9/21 (ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)
✔️Τιμή συμμετοχής: 100€
*Η τιμή ορίζεται για κρατήσεις σε δίκλινα δωμάτια.

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες..

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες..

 • Αναχώρηση
  Επιστροφή
  Group (Min-Max)
  Pricing
   
 • Αναχώρηση Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
  Επιστροφή Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021
  1Pax - Χωρίς Περιορισμό
   

  ( 1 Pax - No size limit. ) 100.00 /

  - +