• Λεπτομέρειες
 • Πρόγραμμα
 • Περιλαμβάνονται
 • Δεν περιλαμβάνονται
 • Κράτηση

Κυριακή των Βαΐων 21/4/19
“Ακολουθία του Νυμφίου”

Ώρα αναχώρησης 16:00

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες..

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες..

 • Αναχώρηση
  Επιστροφή
  Μέγεθος Group
  Τιμή
   
 • αναχώρηση: Κυριακή 21 Απριλίου 2019
  επιστροφή: Κυριακή 21 Απριλίου 2019
  Μέγεθος Group: Χωρίς Περιορισμό
  τιμή: € 7 /Άτομο